Maandelijkse archieven: april 2015


Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april in de Fûgelhelling in Ureterp bleek een groot deel van ongeveer veertig aanwezige leden bereid om mee te gaan werken aan het door het bestuur voorgestelde project om een nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland te gaan maken. Naast de gegevens van […]

Nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland gaat er komen!