Nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland gaat er komen!


Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april in de Fûgelhelling in Ureterp bleek een groot deel van ongeveer veertig aanwezige leden bereid om mee te gaan werken aan het door het bestuur voorgestelde project om een nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland te gaan maken. Naast de gegevens van Waarneming.nl zal er veel inventarisatiewerk verzet moeten worden om alle kilometerhokken (1 km x 1 km) in Friesland te onderzoeken. De details moeten nog worden vastgesteld (klaar in 2020? of later? Hoe worden de gegevens aangeleverd? Hoe gaan we de kilometerhokken onderzoeken, etc.). Het bestuur gaat hierover binnenkort vergaderen en beslissingen nemen.