Een nieuwe Fryske Natoergids: Deiflinters en Libellen


Op vrijdag 1 mei is het boekje “Deiflinters en Libellen”, samengesteld door ons lid Sake Roodbergen, gepresenteerd op het hoofdkantoor van het Fryske Gea in Olterterp, in aanwezigheid van o.a. directeur Henk de Vries van het Fryske Gea, Louw Dijkstra van uitgeverij Wijdemeer en een aantal mensen, die foto’s hebben geleverd. Het boek is geheel in het Fries geschreven en behandelt een groot aantal dagvlinders en libellen. Van elke soort zijn foto’s opgenomen, worden bijzonderheden genoemd en de status, de nectarplanten, de rups, de kenmerken, de biotoop en verspreiding worden kort behandeld.