Dagelijkse archieven: 18-05-2015


Tijdens de voorjaars-bijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april j.l. hebben we met elkaar besloten om een vervolg te gaan maken op ons boek “Dagvlinders in Fryslân”. Ons streven is om in 2020 deze nieuwe atlas te gaan presenteren. Dat betekent, dat we de komende jaren moeten zorgen dat […]

Nieuwe dagvlinderatlas voor Fryslân: IT GIET OAN!


Op vrijdag 1 mei is het boekje “Deiflinters en Libellen”, samengesteld door ons lid Sake Roodbergen, gepresenteerd op het hoofdkantoor van het Fryske Gea in Olterterp, in aanwezigheid van o.a. directeur Henk de Vries van het Fryske Gea, Louw Dijkstra van uitgeverij Wijdemeer en een aantal mensen, die foto’s hebben […]

Een nieuwe Fryske Natoergids: Deiflinters en Libellen