Maandelijkse archieven: mei 2015


Op zaterdag 15 augustus hadden we een excursie gepland naar De Deelen. Onlangs kregen we een uitnodiging van de Fryske Feriening foar Fjildbiologie (FFF) om deel te nemen aan de FFF-soortendag 2015, die plaatsvindt in het gebied Bûtenfjild ten noorden van Hardegarijp (Noordoost-Friesland). De deelgebieden van dit gebied worden beheerd […]

Verplaatsing Excursie op 15 augustus van De Deelen naar ...


Tijdens de voorjaars-bijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april j.l. hebben we met elkaar besloten om een vervolg te gaan maken op ons boek “Dagvlinders in Fryslân”. Ons streven is om in 2020 deze nieuwe atlas te gaan presenteren. Dat betekent, dat we de komende jaren moeten zorgen dat […]

Nieuwe dagvlinderatlas voor Fryslân: IT GIET OAN!


Op vrijdag 1 mei is het boekje “Deiflinters en Libellen”, samengesteld door ons lid Sake Roodbergen, gepresenteerd op het hoofdkantoor van het Fryske Gea in Olterterp, in aanwezigheid van o.a. directeur Henk de Vries van het Fryske Gea, Louw Dijkstra van uitgeverij Wijdemeer en een aantal mensen, die foto’s hebben […]

Een nieuwe Fryske Natoergids: Deiflinters en Libellen