Maandelijkse archieven: augustus 2015


Hans Kuypers spotte op de schutting van zijn tuin in Opeinde op zondagavond 30 augustus het zeldzame spannertje Rhodometra sacraria (Roodstreepspanner), terwijl Gerrit Tuinstra diezelfde avond deze vlinder zag in Lauwersoog. Het is een trekvlinder uit Zuid-Europa en wordt slechts zeer zelden gezien in Friesland. Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria) (foto: H.Kuypers)

Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria): zeldzame trekvlinder waargenomen in Opeinde en Lauwersoog.


Een geweldige waarneming van Mariske Pemmelaar: op haar telroute zag ze een Tijgerblauwtje! Voor zover ons bekend de eerste waarneming in Friesland. Het Tijgerblauwtje (Lampides boeticus) is een trekvlinder in Nederland, die heel zelden in het zuiden van het land wel eens gezien wordt. Ook dit jaar is dat het […]

Nieuw voor Friesland: het Tijgerblauwtje!


Op vrijdagavond 11 september vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. In Friesland wordt op een aantal plaatsen een nachtvlinderactiviteit georganiseerd, waar men, zodra het donker is, een kijkje kan […]

Nationale Nachtvlindernacht 2015 op vrijdagavond 11 septemberZoals al eerder gemeld is de excursie van zaterdag 15 augustus verplaatst van de Deelen naar het Bûtenfjild. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van de Fryske Feriening foar Fjildbiologie (FFF) om deel te nemen aan de FFF-soortendag 2015, die plaatsvindt in het gebied Bûtenfjild ten noorden van Hardegarijp (Noordoost-Friesland). […]

Excursie zaterdag 15 augustus Bûtenfjild