Voorjaarsbijeenkomst


De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland is vastgesteld op donderdagavond 16 april, aanvang 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp.
De deadline voor het inleveren van kopij voor de Flinterwille van maart 2009 is 10 maart.
Agenda:

1. Opening.
2. Verslag najaarsbijeenkomst 2008.
3. Algemene mededelingen en ingekomen tukken.
4. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.
5. Pauze.
6. Veenvlinders in Drenthe door Pauline Arends – Vlinderwerkgroep Drenthe.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *