Maandelijkse archieven: maart 2006De eerstvolgende activiteit van de Vlinderwerkgroep Friesland is de Voorjaarsbijeenkomst op donderdag 27 april 2006 in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. Aanvangstijd: ’s avonds om 19.30 uur. De indeling van de avond is als volgt: 1. Opening. 2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 3. Ervaringen, mededelingen, inbreng van […]

Voorjaarsbijeenkomst