Jaarlijkse archieven: 2006


Een aantal leden van vlinderwerkgroep Friesland hebben zaterdag 9 december jl. een deel van de collectie van het Natuurmuseum Fryslân gecontroleerd. Tijdens deze inventarisatie werden twee nieuwe soorten voor Friesland ontdekt. Het gaat om oude vangsten van soorten die onder een verkeerde naam in de collectie stonden: Aporophyla lueneburgensis (Freyer, […]

Nieuwe soorten voor Friesland


68
Hebt u een bijzondere waarneming op vlindergebied, meld die dan hier door op reacties rechtsonder te klikken. Vergeet niet plaats en datum van waarneming te vermelden. -augustus: al 7 meldingen van Rouwmantels in Friesland! -22 september: er lijkt een invasie van de Windepijlstaart op te treden, veel waarnemingen. Een bestuurslid […]

Bijzondere waarnemingen


De Flinterwille van oktober 2006 is vandaag naar de drukker gegaan; u kunt hem volgende week in de bus verwachten. Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille.

Flinterwille oktober 2006Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Friesland: zondagmiddag 19 november 14.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De indeling van de middag is als volgt: 1. Opening. 2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 3. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- en kweekmateriaal, foto’s, dia’s, boeken, cd-roms etc. en daar […]

Agenda Najaarsbijeenkomst


De datum van de Najaarsbijeenkomst is vastgesteld: zondagmiddag 19 november 14 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van oktober/november graag voor 22 oktober naar de redactie: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl

Najaarsbijeenkomst en Flinterwille


1
De nationale nachtvlinder nacht op zaterdag 23 september is in Friesland een succes geworden: meer dan 300 mensen kwamen af op de 11 locaties. Het weer was prima, het aantal waargenomen soorten macro-nachtvlinders lag tussen de 20 en de 30. Hieronder een impressie van de locaties in Buitenpost (links), Ferwert […]

Nationale Nachtvlinder Nacht 2006Op zaterdagnacht 23 september vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. In Friesland heeft de Vlinderwerkgroep Friesland een aantal locaties georganiseerd waar men, zodra het donker is, een kijkje kan […]

Nationale Nachtvlinder Nacht 23 september


2
Mede door het mooie weer worden op het ogenblik veel trekvlinders gesignaleerd. Atalanta’s en Distelvlinders worden veel gezien en vooral de Gamma-uil is erg talrijk. Ook zijn er veel meldingen van de Kolibrievlinder. Verder is er een melding van de Doodshoofdvlinder op 14 juni in Langezwaag en een Gele Luzernevlinder […]

Veel trekvlinders in Friesland


1
Dagexcursie (buitendijks) en nachtexcursie Ferwert op 1 juli. Prachtig weer, veel belangstelling voor de nachtexcursie uit Ferwert.(klik op foto voor vergrote weergave) Op pagina Verslagen activiteiten meer foto’s.

Excursie Ferwert1
De eerste Heideblauwtjes vliegen al weer. In het kader van de “inhaalslag Heideblauwtje” willen we graag waarnemingen van de volgende kilometerhokken: x 198 y 549 ; x 216 y 563 x 198 y 550 ; x 140 y 595 x 215 y 562 ; x 195 y 551 x 210 […]

Inhaalslag Heideblauwtje


1
Voorjaarsbijeenkomstvan de Vlinderwerkgroep Friesland op 27 april 2006 in Ureterp goed bezocht, ruim 30 leden aanwezig. (klik op foto voor vergrote weergave) Op pagina Verslagen activiteiten meer foto’s.

Voorjaarsbijeenkomst