Agenda Najaarsbijeenkomst


Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Friesland: zondagmiddag 19 november 14.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp.
De indeling van de middag is als volgt:

1. Opening.
2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken.
3. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng door leden.
U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- en kweekmateriaal, foto’s, dia’s, boeken, cd-roms etc.
en daar iets over vertellen, of vragen over stellen.
4. Pauze.
5. Verslag Nationale Nachtvlinder Nacht (Siep Sinnema).
6. Powerpointpresentatie Schaopedobbe bij Elsloo (Gerard Bergsma).
7. Vlinderfilm.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *