Dagelijkse archieven: 27-10-2006


De Flinterwille van oktober 2006 is vandaag naar de drukker gegaan; u kunt hem volgende week in de bus verwachten. Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille.

Flinterwille oktober 2006


Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Friesland: zondagmiddag 19 november 14.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De indeling van de middag is als volgt: 1. Opening. 2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 3. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- en kweekmateriaal, foto’s, dia’s, boeken, cd-roms etc. en daar […]

Agenda Najaarsbijeenkomst