Maandelijkse archieven: oktober 2006


68
Hebt u een bijzondere waarneming op vlindergebied, meld die dan hier door op reacties rechtsonder te klikken. Vergeet niet plaats en datum van waarneming te vermelden. -augustus: al 7 meldingen van Rouwmantels in Friesland! -22 september: er lijkt een invasie van de Windepijlstaart op te treden, veel waarnemingen. Een bestuurslid […]

Bijzondere waarnemingen


De Flinterwille van oktober 2006 is vandaag naar de drukker gegaan; u kunt hem volgende week in de bus verwachten. Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille.

Flinterwille oktober 2006


Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Friesland: zondagmiddag 19 november 14.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De indeling van de middag is als volgt: 1. Opening. 2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 3. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- en kweekmateriaal, foto’s, dia’s, boeken, cd-roms etc. en daar […]

Agenda NajaarsbijeenkomstDe datum van de Najaarsbijeenkomst is vastgesteld: zondagmiddag 19 november 14 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van oktober/november graag voor 22 oktober naar de redactie: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl

Najaarsbijeenkomst en Flinterwille