Dagelijkse archieven: 8-10-2006


De datum van de Najaarsbijeenkomst is vastgesteld: zondagmiddag 19 november 14 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van oktober/november graag voor 22 oktober naar de redactie: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl

Najaarsbijeenkomst en Flinterwille