Najaarsbijeenkomst en Flinterwille


De datum van de Najaarsbijeenkomst is vastgesteld: zondagmiddag 19 november 14 uur in de Fûgelhelling te Ureterp.
Kopij voor de Flinterwille van oktober/november graag voor 22 oktober naar de redactie: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *