Maandelijkse archieven: februari 2010


De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op donderdagavond 15 april 2010 om 20.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van dit voorjaar is van harte welkom. Kopij kan worden aangeleverd tot 14 maart.

Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2010