Maandelijkse archieven: maart 2011


Onze Voorjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdagavond 14 april a.s. in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur De Flinterwille zal in het weekend van 23 maart verschijnen verschijnen; Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille. De data voor de excursies liggen inmiddels vast: (bijzonderheden […]

Voorjaarsbijeenkomst donderdagavond 14 april 2011