Maandelijkse archieven: februari 2016


De voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland zal plaatsvinden op donderdag 21 april, aanvang 20.00 uur, in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. De indeling van de avond is als volgt: 1. Opening. 2. Verslag najaars(jubileum)bijeenkomst van 21 november 2015. 3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 4. Financiën Vlinderwerkgroep Friesland. […]

Voorjaarsbijeenkomst donderdag 21 april