Najaarsbijeenkomst op donderdag 13 oktober


De Najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland zal dit jaar eerder plaatsvinden dan gewoonlijk, namelijk op donderdagavond 13 oktober in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur.
De Flinterwille zal voor de najaarsbijeenkomst bij de leden in de bus vallen.
De agenda voor de Najaarsbijeenkomst is als volgt:
1. Opening.
2. Verslag voorjaarsbijeenkomst.
3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken.
4. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.
5. Resultaten tuinvlindertelling 5-6-7 augustus 2011(Siep Sinnema).
6. Pauze.
7. Negen jaar onderzoek Citroenvlinder (John Boosman).
8. Vlinderen in de Lauzits, een gebied op de grens van voormalig Oost-Duitsland en Polen (Hans Bijl).
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *