Dagelijkse archieven: 18-09-2011


De Najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland zal dit jaar eerder plaatsvinden dan gewoonlijk, namelijk op donderdagavond 13 oktober in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur. De Flinterwille zal voor de najaarsbijeenkomst bij de leden in de bus vallen. De agenda voor de Najaarsbijeenkomst is als volgt: 1. Opening. 2. […]

Najaarsbijeenkomst op donderdag 13 oktober