Najaarsbijeenkomst en Flinterwille


De datum van de Najaarsbijeenkomst is vastgesteld: zondagmiddag 19 november 14 uur in de Fûgelhelling te Ureterp.
Kopij voor de Flinterwille van oktober/november graag voor 22 oktober naar de redactie: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *