Bestuur


1
Op zaterdag 11 januari is iedereen weer van harte welkom bij de Sinnema’s in Hemrik voor onze jaarlijkse determinatiedag. Vanaf 11.00 uur kan met de hulp van de kennis van anderen en de aanwezige literatuur geprobeerd worden om moeilijke soorten, geprepareerd of op foto, op naam te brengen. Soep en […]

Determinatiedag 2014: zaterdag 11 januari


De Najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 21 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. Het programma van deze avond zult u vinden in de komende Flinterwille. In elk geval zal Ties Huigens van de Vlinderstichting een presentatie houden. Bijdragen voor de komende Flinterwille kunnen tot en met 20 […]

Najaarsbijeenkomst op donderdagavond 21 november.


Op vrijdagavond 6 september vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. In Friesland heeft de Vlinderwerkgroep Friesland een aantal locaties georganiseerd waar men, zodra het donker is, een kijkje kan […]

Nationale Nachtvlinder Nacht vrijdag 6 september
5
De Oranje Luzernevlinder (Colias croceus) is de afgelopen dagen 4 x gezien in Friesland: op 7 augustus in Drachten (G.Tuinstra), op 8 augustus in Hemrik (Sinnema) en eveneens op 8 augustus 2 exemplaren in Workum (T.Kunst). Zie “Bijzondere waarnemingen 2013”.

Oranje Luzernevlinder in Friesland


Omdat een spoorwegovergang wegens werkzaamheden is afgesloten, zullen we een ander startpunt moeten nemen voor de excursie. Dit is een plaats aan de noordzijde van de Linde. Te bereiken vanaf de Stellingenweg (Wolvega-Oosterwolde). Vanuit Wolvega onder het viaduct door en dan kun je de Snelweg op, maar je moet een […]

Excursie Lindevallei: gewijzigde startplaatsInsectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en 24 augustus, NEV Noord i.s.m. Vlinderwerkgroep Friesland en Landschapsbeheer Friesland 19 mei – Harkema/Oostermeer Tijdstip start: 13.00 uur Verzamelplaats: aan de achterzijde van Themapark De Spitkeet, langs het zandpad de Mûntsegroppe. Amersfoortcoördinaat 203.7-577.2. Vanaf de verzamelplaats gaan we via de […]

Insectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en ...


Het bestuur heeft de volgende activiteiten vastgesteld: Voorjaarsbijeenkomst: donderdag 18 april Excursies: 19 mei: Noardlike Fryske Wâlden. 1 juni: Fochtelooerveen. 6 juli: Lindevallei. 10 augustus: Kiekenberg. 24 augustus: Noardlike Fryske Wâlden. 6 september: Nationale nachtvlinder Nacht. 5 oktober: Bladmijnenexcursie. Omdat voor een aantal van deze activiteiten nog vergunningen etc. moeten […]

Jaarprogramma 2013 (onder voorbehoud!)


1
De traditionele determinatiedag gaan we dit winterseizoen houden op zaterdag 12 januari 2013, bij de familie Sinnema in Hemrik. Vanaf 11.00 uur kan met de hulp van de kennis van anderen en aanwezige literatuur geprobeerd worden om moeilijke soorten, geprepareerd of op foto, op naam te brengen. Er is een […]

Determinatiedag zaterdag 12 januariDe najaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 22 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De agenda van deze avond is als volgt: 1. Opening. 2. Verslag voorjaarsbijeenkomst. 3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 4. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng van en door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- […]

Najaarsbijeenkomst donderdag 22 november1
De excursie van 21 juli naar de Rottige Meente is zeer succesvol verlopen. Zo’n 25 belangstellenden hebben kunnen genieten van het waarnemen van de Zilveren Maan en zelfs de Grote Vuurvlinder, zowel mannetje als vrouwtjes. Er werden zelfs eitjes van de Grote Vuurvlinder gevonden. Hieronder een kleine impressie van de […]

Excursie Rottige Meente succesvol