Jaarlijkse archieven: 2009
Tijdens de Nationale Nachtvlinder Nacht op vrijdagavond 28 augustus kunt u o.a. terecht in Ferwert. Harmen Westra heeft daar een nachtvlinderopstelling in het kleine Ferwerter bos aan de Kleasterwei, bij de afslag tussen huisnummer 20G en 22. Het nachtvlindergebeuren start zodra het donker is, dus rond 21 uur. Andere locaties […]

Nationale Nachtvlinder Nacht

De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland is vastgesteld op donderdagavond 16 april, aanvang 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De deadline voor het inleveren van kopij voor de Flinterwille van maart 2009 is 10 maart. Agenda: 1. Opening. 2. Verslag najaarsbijeenkomst 2008. 3. Algemene mededelingen en ingekomen tukken. 4. […]

VoorjaarsbijeenkomstOp de afgelopen najaarsbijeenkomst van onze werkgroep hebben we het erover gehad om een “natuurwerkdag” te houden. Er waren verschillende positieve reacties. We hebben dan ook besloten deze dag te houden op 7 maart a.s. en wel in het natuurgebied De Schaopedobbe, tussen Appelscha en Elsloo. We gaan de handen […]

Natuurwerkdag Schaopedobbe 7 maart