Bestuur


De eerstvolgende excursie zal plaatsvinden op zaterdag 9 juli naar de Lindevallei. Doel: het waarnemen van de Grote Weerschijnvlinder. Tijdens onze excursie in hetzelfde gebied in 2009 hebben we veel exemplaren waargenomen, het wordt tijd om te kijken hoe het er met de populatie voorstaat. Aanvang: 14.00 uur. Verzamelplaats: De […]

Zaterdag 9 juli: Excursie Lindevallei


Onze Voorjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdagavond 14 april a.s. in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur De Flinterwille zal in het weekend van 23 maart verschijnen verschijnen; Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille. De data voor de excursies liggen inmiddels vast: (bijzonderheden […]

Voorjaarsbijeenkomst donderdagavond 14 april 2011


De viering van het 25-jarig jubileum van onze vlinderwerkgroep op zaterdag 20 november werd een groot succes. We konden een kleine 70 bezoekers welkom heten. Naast de boeiende bijdrages van de sprekers (helaas was Frans Post door ziekte verhinderd) konden onder het genot van een hapje en drankje de onderlinge […]

Viering 25-jarig jubileum groot succesDe Nationale Nachtvlinder Nacht wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 9 juli. Het wordt om ongeveer 22.30 uur donker, zodat de lampen rond die tijd worden aangezet. Opgave is niet nodig. U bent welkom op de volgende locaties: Buitenpost Locatie: De Kruidhof Start: 21 uur met presentatie over nachtvlinders. Contactpersoon: […]

Nationale nachtvlinder Nacht vrijdag 9 juli


De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op donderdagavond 15 april 2010 om 20.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van dit voorjaar is van harte welkom. Kopij kan worden aangeleverd tot 14 maart.

Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2010
Op zaterdag 16 januari vond onze jaarlijkse determinatiedag plaats bij de familie Sinnema te Hemrik. Aangezien er 16 leden van de vlinderwerkgroep aanwezig waren, konden een groot aantal moeilijk te determineren soorten (zowel macro- als microvlinders) op naam worden gebracht. Naast de drukke werkzaamheden werd men uiteraard op tijd voorzien […]

Determinatiedag

De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland is vastgesteld op donderdagavond 16 april, aanvang 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De deadline voor het inleveren van kopij voor de Flinterwille van maart 2009 is 10 maart. Agenda: 1. Opening. 2. Verslag najaarsbijeenkomst 2008. 3. Algemene mededelingen en ingekomen tukken. 4. […]

Voorjaarsbijeenkomst


Op de afgelopen najaarsbijeenkomst van onze werkgroep hebben we het erover gehad om een “natuurwerkdag” te houden. Er waren verschillende positieve reacties. We hebben dan ook besloten deze dag te houden op 7 maart a.s. en wel in het natuurgebied De Schaopedobbe, tussen Appelscha en Elsloo. We gaan de handen […]

Natuurwerkdag Schaopedobbe 7 maart


De jaarlijkse determinatiedag zal plaatsvinden op zaterdag 17 januri 2009 vanaf 11.00 uur bij de familie Sinnema, Sparjeburd 29 te Hemrik. Graag even van te voren aanmelden in verband met broodjes- en soepvoorziening.

Determinatiedag 2009