Jaarlijkse archieven: 2015


Tijdens de voorjaars-bijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april j.l. hebben we met elkaar besloten om een vervolg te gaan maken op ons boek “Dagvlinders in Fryslân”. Ons streven is om in 2020 deze nieuwe atlas te gaan presenteren. Dat betekent, dat we de komende jaren moeten zorgen dat […]

Nieuwe dagvlinderatlas voor Fryslân: IT GIET OAN!


Op vrijdag 1 mei is het boekje “Deiflinters en Libellen”, samengesteld door ons lid Sake Roodbergen, gepresenteerd op het hoofdkantoor van het Fryske Gea in Olterterp, in aanwezigheid van o.a. directeur Henk de Vries van het Fryske Gea, Louw Dijkstra van uitgeverij Wijdemeer en een aantal mensen, die foto’s hebben […]

Een nieuwe Fryske Natoergids: Deiflinters en Libellen


Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april in de Fûgelhelling in Ureterp bleek een groot deel van ongeveer veertig aanwezige leden bereid om mee te gaan werken aan het door het bestuur voorgestelde project om een nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland te gaan maken. Naast de gegevens van […]

Nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland gaat er komen!Op zaterdag 14 februari gaan we, samen met Sicco Ens van de Vlinderstichting, rond Wolvega weer eitjes tellen van de Sleedoornpage. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein van de ijsbaan aan de Sportlaan in Wolvega.

Tellen eitjes Sleedoornpage


A.s. zaterdag 17 januari organiseren we weer onze determinatiedag, bij de familie Sinnema, Sparjeburd 29 in Hemrik. Vanaf 11.00 uur kan, met de hulp van de kennis van anderen en met volop aanwezige literatuur, geprobeerd worden om moeilijke soorten, geprepareerd of op foto, op naam te brengen. Er is een […]

Determinatiedag zaterdag 17 januari