Bestuur


Voor deze excursie nemen we de boot (Veerhaven Lauwersoog) van 9.30 uur. Deelnemers kopen voor zichzelf een ticket voor de veerboot. Dit kan ter plaatse, maar het is erg handig om via internet een e-ticket te kopen (beide keren €15 voor een retour). We verzamelen in de veerhaven, voor het […]

Zaterdag 18 juli: Excursie Schiermonnikoog


Tijdens de voorjaars-bijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april j.l. hebben we met elkaar besloten om een vervolg te gaan maken op ons boek “Dagvlinders in Fryslân”. Ons streven is om in 2020 deze nieuwe atlas te gaan presenteren. Dat betekent, dat we de komende jaren moeten zorgen dat […]

Nieuwe dagvlinderatlas voor Fryslân: IT GIET OAN!


Op vrijdag 1 mei is het boekje “Deiflinters en Libellen”, samengesteld door ons lid Sake Roodbergen, gepresenteerd op het hoofdkantoor van het Fryske Gea in Olterterp, in aanwezigheid van o.a. directeur Henk de Vries van het Fryske Gea, Louw Dijkstra van uitgeverij Wijdemeer en een aantal mensen, die foto’s hebben […]

Een nieuwe Fryske Natoergids: Deiflinters en LibellenTijdens de voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april in de Fûgelhelling in Ureterp bleek een groot deel van ongeveer veertig aanwezige leden bereid om mee te gaan werken aan het door het bestuur voorgestelde project om een nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland te gaan maken. Naast de gegevens van […]

Nieuwe Dagvlinderatlas van Friesland gaat er komen!


Op zaterdag 14 februari gaan we, samen met Sicco Ens van de Vlinderstichting, rond Wolvega weer eitjes tellen van de Sleedoornpage. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein van de ijsbaan aan de Sportlaan in Wolvega.

Tellen eitjes Sleedoornpage


A.s. zaterdag 17 januari organiseren we weer onze determinatiedag, bij de familie Sinnema, Sparjeburd 29 in Hemrik. Vanaf 11.00 uur kan, met de hulp van de kennis van anderen en met volop aanwezige literatuur, geprobeerd worden om moeilijke soorten, geprepareerd of op foto, op naam te brengen. Er is een […]

Determinatiedag zaterdag 17 januariOp de voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland heeft Gerrit Tuinstra de 2e versie van de Voorlopige Atlas van de macro-nachtvlinders in Friesland gepresenteerd. In deze atlas staat een naamlijst van de macro-nachtvlinders in Friesland en van alle soorten macro-nachtvlinders een verspreidingskaartje. Deze atlas is de opvolger van de 1e versie, […]

Voorlopige atlas van de macro-nachtvlinders in Friesland versie 2Op maandag 27 januari is een achttal mensen van de Vlinderwerkgroep Friesland, samen met Sicco Ernst van de Vlinderstichting, weer gaan zoeken naar eitjes van de Sleedoornpage in Wolvega. De resultaten waren duidelijk minder dan vorig jaar: bij de ijsbaan vonden 24 eitjes en bij het sportpark 33. Vergelijking met […]

Eitjes Sleedoornpage tellen in Wolvega